Θεσσαλονίκη PhotoBiennale 2021

Σχεδιασμός πρότασης- case study για την οπτική ταυτότητα της έκθεσης της Thessaloniki Photobiennale 2021, με τίτλο «The Real and the Record». 

Ο σχεδιασμός βασίστηκε στο βασικό θέμα-μήνυμα της έκθεσης, που χρησιμοποιεί τις έννοιες του «Πραγματικού» και της «Καταγραφής» ως ακρογωνιαίους λίθους, υπογραμμίζοντας το ευρύ φάσμα και τη ρευστότητα ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πυλώνες.

Οι έννοιες της πραγματικότητας, της υποκειμενικότητας, της εμπειρίας, της μυθοπλασίας και του γεγονότος απεικονίστηκαν με τη χρήση μιας μεγάλης γκάμας χρωμάτων. Ξεκινώντας από το μαύρο χρώμα, ως μη παρουσία χρώματος-πραγματικότητας, η οπτική ταυτότητα εξελίσσεται σε μία γκάμα χρωμάτων ως παρουσία ποικίλων εμπειριών, απόψεων αληθινών και μη. 

Agency: Twisted Square, 2021

phb2021_vid_byGeorgiaKalt_05
phb2021_vid_byGeorgiaKalt_04