Πολυκατοικείν

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία Πολυκατοικειν που δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και λειτουργία κάθε ιδιωτικού και επαγγελματικού κτιρίου.

Βασική φιλοσοφία του Πολυκατοικείν αποτελεί η κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών ως προς τη διαχείριση κτιρίων και πολυκατοικιών, με κύριο γνώμονα τη συμβολή στην ουσιαστική εύρυθμη λειτουργία τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζουν αρμονικά, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους.

Ακολουθώντας την παραπάνω αξία τις εταιρίας, σχεδιάστηκε το νέο λογότυπο της με κεντρικό άξονα το σύμβολο του “χαμόγελου”  και του πρώτου συνθετικού “πολύ” της εταιρικής επωνυμίας “Πολυκατοικείν”. Ως εταιρικό χρώμα, ορίστηκε το μπλε και το κόκκινο, ενισχύοντας την φιλοσοφία της και δηλώνοντας με έντονο τρόπο, το εταιρικό brand. Με βάση τον σχεδιασμό του λογοτύπου εξελίχθηκε το σύνολο των εφαρμογών της εταιρικής ταυτότητας, από την επαγγελματική κάρτα έως το σχεδιασμό της εταιρικής ιστοσελίδας.

polikatoikein_byGeorgiakalt_04
polikatoikein_byGeorgiakalt_11
polikatoikein_byGeorgiakalt_13