Σχεδιασμός χαρακτήρων - Εικονογράφηση

1.

Σχεδιασμός χαρακτήρων για τις ανάγκες προϊόντος γάλακτος της εταιρείας ΑΓΝΟ.

Agency: Admine

2.

Σχεδιασμός χαρακτήρων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό της εταιρείας Wacom (Interactive Pen Displays & Tablet Styluses).

3.

Σχεδιασμός χαρακτήρα για το κοινωνικό δίκτυο Unthink.

Agency: Admine