ΑΓΝΟ

Σχεδιασμός συσκευασίας σοκολατούχου γάλακτος για την εταιρεία ΑΓΝΟ.

Βασικός στόχος του project ήταν η δημιουργία μιας συσκευασίας που θα προσέλκυε το νεανικό κοινό, τονίζοντας τη μοναδική, σοκολατένια γεύση του γάλακτος. Η επιλογή της εικονογράφησης, της γραμματοσειράς και των χρωμάτων ακολούθησαν αυτήν την κατεύθυνση.

Agency: Admine

agno02-by-GeorgiaKalt