Αφοί Αβραμούλοι

Σχεδιασμός πρότασης- case study, σειράς συσκευασιών για τα τυροκομικά προϊόντα της εταιρίας Αφοι Αβραμούλοι Ο.Ε. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός αφορά τη φέτα και το κατσικίσιο τυρί της εταιρίας.

Κεντρικό ζητούμενο, ήταν η δημιουργία συσκευασιών που θα δηλώνουν το είδος, την ποιότητα και τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων. Για αυτό τον λόγο επιλέχθηκε να ταυτιστεί το είδος του προϊόντος με το ζώο από το οποίο προέρχεται. Το πρόβατο και η κατσίκα γίνονται οι ήρωες των προϊόντων και παρουσιάζονται σαν σε εξώφυλλο περιοδικού. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται η διαφορετικότητα, η γνησιότητα και η καινοτομία της φέτας και του κατσικίσιου τυριού της εταιρίας.  

Agency: Twisted Square, 2021

avramoulisPackaging_byGeorgiakalt_05
avramoulisPackaging_byGeorgiakalt_06